www.VillageLeChat.info

voorheen www.lechatvrienden.com

Deze website staat los van de organisatie "Village Le Chat" of van de gemeente Écuras.


De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving deze website te wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen. 


Foto's en beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld om u een zo'n reëel mogelijk beeld te geven van de werkelijkheid. 
De foto's zijn door mij NIET bewerkt en de teksten zijn naar eer en geweten geschreven. Toch zal er altijd de mogelijkheid bestaan dat u (kleine) afwijkingen aantreft. Wijzigingen aangebracht door het park zullen zo snel mogelijk worden verwerkt nadat ik de betreffende wijzigingen heb vernomen.

Deze website bevat linkjes naar andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden, zoals makelaars, Village Le Chat, luchtvaartmaatschappijen,  busvervoerders, woning-eigenaren en meer.
Over deze websites hebben wij geen enkele zeggenschap, waarvoor wij dan ook geen enkele aansprakelijkheid kunnen dragen.